29 APR 2018

Is-segretarjat ghall-Katekezi qed jorganizza korsijiet ghal Ketekisti.

Ghal aktar informazzjoni ibghat email fuq segretarjat@katekezi.orgFind Us